Շենկանիի հիմնական դպրոց

2018Թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018Թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

2018թ. 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

2018թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1-ին եռամսյակ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ում

2017 թվականի ֆինանսական տարեկան հաշվետվություն

4-րդ եռամսյակ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի ֆինանսական տարեկան հաշվետվություն-ում

2018 Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

խորհրդի որոշում

Ծախսերի-կանխատեսում-2018

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ-ում

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017-ում

ԲՅՈՒՋԵ 2017

ԲՅՈՒՋԵ 2017

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԲՅՈՒՋԵ 2017-ում

ՍՈՑ ՓԱԹԵԹ 2017

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՍՈՑ ՓԱԹԵԹ 2017-ում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017

Տարրական

Հիմնական

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017-ում

Ծրագրային Ցուցանիշներ 2016

4-րդ Եռմսյակ

 

posted by shenkani in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ծրագրային Ցուցանիշներ 2016-ում